Boken "Vikingarnas ursprung. Beowulf sprider nytt ljus" har varit mitt livs-projekt eftersom jag har upptäckt urgamla samband som ingen annan verkar ha upptäckt. Det här har drivit min nyfikenhet sedan 1987. Ju fler upptäckter och TV-serier om Vikingarna man har gjort under hela den här tiden, desto säkrare har jag blivit på att det är något genuint som jag sakta men säkert har fått fram.
Jag har valt en forskningsmetodik som inte innehåller några begränsningar i antal hypoteser som man måste leda i bevis. Trettio års forskning mot målet att kunna förstå varför Skandinaverna ofta hade vänt blicken mot områdena öster om Krim-halvön. 
Var det bara en slump eller hade det med handelsvägar att göra eller härstammade Oden därifrån (om han hade varit en verklig människa)? 
Många historiker hävdar att slaget vid Bråvalla aldrig har ägt rum eftersom Sveriges befolkning inte var tillräckligt stor för att kunna ha genomfört detta jättelika slag m.fl. argument.  Många hävdar också att Ivar Vidfamne och Harald Hildetand inte var verkliga personer. Visst kanske det vara så, men i min kontext med de två konkurrerande handelslederna genom Skandinavien känns det mer troligt att detta var verkliga personer och händelser som måhända uppförstorades för att man skulle uppnå den politiska målsättningen med Ynglingatal /Ynglingasagan och andra politiska, norröna historier.

Tryck på den gröna rutan på första sidan "Video om boken" (1,5 minuter) så får du se en liten del av de upptäckter jag har gjort om den Nordeuropeiska forntiden, framförallt före vikingatiden.