Det är min förhoppning att amatörforskare, forskare och historieintresserade ska börja gräva djupare, utifrån sitt eget perspektiv, med min bok som ett ramverk för nya upptäckter om fornhistorien.
Eftersom jag har forskat på ett annorlunda sätt *) så finns det i många fall inga forskares resultat att hänvisa till. På många ställen i min bok står det därför (min teori). 
Min teori: Jag har jämfört en viss händelse, eller ett visst mänskligt beteende, med andra liknande händelser eller beteende tidigare i historien eller senare i historien. Då jag sett att en viss episod är av den arten så har jag antagit den kan ha varit så som jag har beskrivit den enligt min teori. Under förutsättning att min hypotes även tycks stämma i kontexten av fornfynd som hällristningar, runstenar, forntida gravar, övriga internationella samtida forntida fynd och berättelser, men även i kontexten av en kritisk granskning av flera olika så kallade norröna berättelser samt i kontexten av sidenvägarna genom Skandinavien.

Med den metodiken har boken fått fram nya historiska platser och händelser som med spännande och intressanta berättelser kan bli värdefulla bidrag till t.ex. besöksnäringen via böcker, teater, evenemang, utställningar, video...